Ideju o izgradnji sela je nastala kada je vlasnik sela, inače stravstveni kolekcionar starina i kulturnog nasljeđa Bosne, odlučio da sakupljenu kolekciju prezentuje javnosti u originalnom ambijentu Bosanskog sela.

Odabrana je lokacija Nišičke visoravni, jer ta planinska regija sa svim svojim prirodnim ljepotama i kulturnim i prirodnim različitostima predstavlja Bosnu u malom.

Selo je građeno od originalnih materijala, od kojih su neki i stari par stotina godina, i tehnikama koje su se koristile u tom periodu. Izgrađena je čaršija sa mnoštvom malih kućica i seoskom džamijom odmah pored.

 

 

 

 

Za sve informacije kontaktirajte, Kenan Nikšić, +387.61.338177 ; fax: +387.33.560319 ; e-mail: kenan.niksic@gmail.com;

 

 

Fes je kapa od čohe, u obliku kupe sa odsječenim vrhom, sa crnim resama koje vise sa vrha. Za vrijeme Bosanskog pašaluka postao je dio nošnje bosanskog stanovništva bez obzira na vjersku pripadnost, s tim da su postojale određene razlike u boji, veličini, materijalu i sl. Kasnije je fes postao neizostavni dio tradicionalne nošnje Bošnjaka.