• Ulazna kapija
 • Dvorište sela
 • Pogled u dvorište sela
 • Dvorište sela
 • Pogled u dvorište sela
 • Dvorište sela
 • Pogled u dvorište sela
 • Detalj
 • Detalj
 • Dvorište sela
 • Pogled u dvorište sela
 • Dvorište sela
 • Pogled u dvorište sela
 • Unutrašnost prepuna detalja
 • Unutrašnost prepuna detalja
 • Dvorište sela
 • Detalj
 • Dvorište sela
 • Pogled u dvorište sela
 • Unutrašnji detalj

Za sve informacije kontaktirajte, Kenan Nikšić, +387.61.338177 ; fax: +387.33.560319 ; e-mail: kenan.niksic@gmail.com;